Ansvarsenhet 7 nr.

Et unikt nummer som identifiserer ansvarsenheten.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Trykker du + i dette feltet, foreslås verdien fra linjen over.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Langt alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (40)
Primærnøkkel Ja Ansvarsenhet 7 nr.
SQL-navn RNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10020  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.