Saldobeh.

Innstillinger som definerer virkemåten til opprette hovedbokssaldoer.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Generer saldo i alle perioder
En post per måned genereres i tabellen Hovedbokssaldo ved kjøring av behandlingsvalget Generer rader i saldotabellene i tabellen Regnskapsperiode.

Dersom ikke avkrysset vil det kun bli opprettet en post for hele året.

Merk: Du må også velge Generer saldo i alle perioder under feltet Saldobeh. i tabellen Hovedbokskonto. Ellers vil ikke innstillingene for ansvarsenhetene tas i betraktning når saldoer opprettes.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Saldobeh. Heltall
SQL-navn BalProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 14383  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.