Beløp 3

Numerisk tilleggsinformasjon om ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Am3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10078  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.