Mal-ansv.enh.nr

Malansvarsenheten. Hvis du angir et ansvarsenhetsnummer i feltet, foreslås verdier fra denne malansvarsenheten. Verdier som allerede er angitt, overskrives ikke.

Ansvarsenhetsfelter kan brukes fritt i henhold til selskapets behov for å dele regnskap, salg og innkjøp inn i ansvarsenheter. De vanligste typene er avdeling, prosjekt og kampanje. Det er også mulig å begrense de ansvarsenhetene en bruker kan se ved å begrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning. Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsnr. Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8754  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 5 OrgUnitTemplate
  • Mal-ansv.enh.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.