Ansvarsenhetsbehandling

Innstillinger som definerer virkemåten til ansvarsenheten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sperret
Ansvarsenheten kan ikke brukes i noen tabeller som inneholder ansvarsenheter. Enhver angivelse av ansvarsenheten vil bli avvist, og en melding om at den er sperret vil bli vist.

Ved oppdatering av bilag, blir det satt en feilkode på transaksjonene og den oppdaterte bilagslinjen dersom ansvarsenheten er sperret etter at bilaget ble registrert (eller at den ikke eksisterer).

Du kan fortsatt få rapporter for allerede registrerte transaksjoner.
Ansvarlig godkjenning
Hvis en ansatt jobber i flere avdelinger, og det kun er prosjektlederen som skal få godkjenne timene til den ansatte, krysser du av i dette feltet. Du må også registrere prosjektlederen i feltet Ansvarlig, for at prosjektlederen skal få kjørt behandlingsvalget Godkjenn timeliste i tabellen Ressurs.

Dette feltet benyttes i kombinasjon med feltet Sak ansv.enhet i tabellen Bedriftsopplysninger.

Ikke adgang til å slette
Ansvarsenheten kan ikke slettes, selv om det ikke er transaksjoner knyttet til den.
Feltet er beregnet til bruk når et annet program har lest dataene, og du ønsker å forhindre at raden blir slettet ved en feiltakelse.
Merk: Det er ikke noen restriksjoner på hvem som kan sette eller fjerne dette krysset.
Unnta fra eksternt system
Unnta fra Visma Mobile
Unnta fra Visma On Demand
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsbehandling Heltall
SQL-navn Susp Navnet på databasefeltet.
Nummer 2457  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.