Ansvarsenhet 12

En ansvarsenhet som er knyttet til denne ansvarsenheten.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R12 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9467  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 12 OrgUnit12
  • Ansvarsenhet 12
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.