Opplysning 8

Tilleggsinformasjon ansvarsenhet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf8 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6082  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.