E-postadresse

E-postadressen for ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
SQL-navn MailAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 7979  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.