Bildefilnavn

En kobling til bildefilen for ansvarsenheten.

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne bildefilen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bildefilnavn Tekst (260)
SQL-navn PictFNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10374  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.