Navn

Navnet på ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 80 Tekst (80)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10321  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.