Kontaktperson

Kontaktpersonen for ansvarsenheten.

Hvis feltet for kundenummer og/eller leverandørnummer er fullført for ansvarsenheten, foreslås en kontaktperson basert på disse feltene. Du kan overstyre kontaktpersonen manuelt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn LiaActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11001  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Contact
  • Kontaktperson
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.