Beløp 4

Numerisk tilleggsinformasjon om ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Am4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10379  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.