Adresselinje 3

Adressen til ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10324  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.