Status

Statusen for ansvarsenheten.

Du kan bruke dette feltet fritt, f.eks. for å angi hvilken fase av prosjektet du er i.

Ansvarsenhetsstatus tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 60.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Ansvarsenhetsstatus i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsstatus Heltall
SQL-navn St Navnet på databasefeltet.
Nummer 10260  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.