Sekv.nr

Tildeles automatisk når en ny verdi legges til i Notat.

Merk: Linjenr endres ikke når det settes inn nye linjer mellom eksisterende linjer. Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på linjene og endres når nye linjer settes inn mellom eksisterende linjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrenr, Sekv.nr
SQL-navn SeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18242  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.