Notat

Inneholder både inngående og utgående notater. Inngående notater er automatisk lagt til når inngående dokumenter behandles. Nye notater kan legges til i feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Notat Tekst (250)
SQL-navn Nt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18243  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.