Inng. dok. type

Viser hvilken type av inngående dokument som er kilde for notatet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ordre
2 - Ordrerespons
4 - Pakkseddel
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inng. dok. type Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InDocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18246  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.