Utelat fra sending

Dersom valgt, vil ikke notatet bli inkludert ved sending av ordredokumenter til Visma.net AutoInvoice.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18245  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.