Visma ekstern-ID

Benyttes til å koble ordrelinjer med andre Visma-produkter.

Dette feltet er reservert for Visma-integrasjoner og skal ikke benyttes av kundeintegrasjoner.

Ordrelinjer opprettet fra Visma.net Expense vil ha krav-ID i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn VExID Navnet på databasefeltet.
Nummer 18202  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.