Mva-beløp

Mva.beløpet , i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mva-beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VatAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4197  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.