Mva-beløp (innenl.)

Mva.beløpet , i standardvaluta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mva-beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DVatAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4743  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.