Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdato for varer du mottar.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn DurDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3716  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.