Transp.avtalenr

Leverandørens transportavtalenummer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Transp.avtalenr Heltall
SQL-navn TspAgrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 9067  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Transportavtale TransportAgreement
  • Transp.avtalenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.