Overf. til lager

Overstyrer tilsvarende felt i ordrehodet og kan benyttes ved lageroverførsler eller ved utleie/utlån dersom varene blir levert tilbake til et annet lager enn de ble tatt fra.

Hvis feltet ikke er utfylt, blir feltet Lagernr benyttet. Det vil da si at du må endre varepartienes rekkefølge på samme lager ved lageroverførsler, og legge tilbake varene på samme lager som de ble tatt fra ved utleie/utlån.
Merk: Ved kostprisoppfølging fanges en kostprisendring opp på første lageroverføring, men hvis det er et ubekreftet vareparti som er opprettet på grunnlag av lageroverføringen, følger ikke kostprisendringene med på den andre lageroverføringen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
SQL-navn ToStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 3757  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager TransferToWarehouse
 • Overf. til lager
 
Plassering StockTransferLocation
 • Overf. til lager
 • Overf. til plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti OtherShipment
 • Produktnr
 • Overf. til lager
 • Overf. partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lagersaldo ToStockBalance
 • Produktnr
 • Overf. til lager
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Beholdningsendring ToStockChange
 • Produktnr
 • Overf. til lager
 • Forventet returdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.