Overf. partinr

Dette feltet kan du benytte ved lageroverførsler samt ved utleie/utlån dersom du skal levere varene tilbake til et annet parti enn de ble tatt fra.

Via dette feltet kan du allerede under ordreregistreringen reservere ordrelinjen mot et bestemt vareparti. Hvis ikke hele antallet kan bli reservert mot samme vareparti, kan du koble til tabellen Reservasjon og reservere mot så mange varepartier som du måtte ønske.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
SQL-navn ToShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4806  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vareparti OtherShipment
  • Produktnr
  • Overf. til lager
  • Overf. partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.