Overf. til ord.nr.

Hvis du skal overføre ordrelinjen til en annen ordre fyller du ut dette feltet med ordrenummeret til den nye ordren. Deretter benyttet du behandlingsvalget Overfør i tabellen Ordre.

Dette kan du blant annet benytte ved føring av timer. De enkelte ansatte kan ha sine egne midlertidige ordrer, med summer i ordrehodet, på tilsvarende måte som bilagsbunter.
Merk: Det blir hentet flere verdier fra det ordrenummeret du taster i dette feltet. Ordretypen blir alltid hentet fra Overf. til ord.nr., men ikke hvis ordretypen er 4 - Tap eller 5 - Vareforbruk på ordrelinjen, fordi det skal være mulig å overføre en taps- eller vareforbrukslinje til en annen ordre.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
SQL-navn TrfOrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7981  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre TransferToOrder
  • Overf. til ord.nr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.