Trans.opplysn. 4

Felt for valgfri tilleggsinformasjon.

Merk: Du kan ferdigmelde ordre på grunnlag av Trans.opplysn. 1 med behandlingsvalget Ferdigmeld i tabellen Ordre.
Merk: Trans.opplysn. 2 blir brukt til kunden sitt produktnummer, hvis du har kryss i feltet Foreslå kundeproduktnr. under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt eller Struktur.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.opplysn. @ Tekst (40)
SQL-navn TrInf4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 7083  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.