Trans.gr. 4

Gruppe som ordrelinjen tilhører.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Transaksjonsgruppe 4 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 111.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Transaksjonsgruppe 4 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Transaksjonsgruppe 4 Heltall
SQL-navn TransGr4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6100  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.