Trans.gr. 1

Gruppe som ordrelinjen tilhører.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Transaksjonsgruppe 1 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 20.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Transaksjonsgruppe 1 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Transaksjonsgruppe 1 Heltall
SQL-navn TransGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4328  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.