Trans.dato

Transaksjonsdato for ordren.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn TrDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2954  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.