Totalt antall

Det totale fakturerbare/realiserbare antallet, som er summen av restantallet og ferdigmeldt antall.

Feltet får den verdien du taster inn i feltet Antall og forblir uendret når du ferdigmelder. Hvis du øker eller reduserer verdien i feltet Antall blir også feltet Totalt antall endret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4721  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.