Total lev.tid

Foreslås fra tabellen Leveringsalternativ på innkjøpsordrelinjer, og fra tabellen Lagersaldo på salgsordrelinjer.

Se forklaring til feltet i tabellen Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6382  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.