Tid til neste

Ved fakturering legges en ny ordrelinje til dersom du har angitt antall måneder til neste fakturering i feltet Tid til neste.

Alternativt kan du registrere antall uker dersom du har markert for Uker i stedet for måneder i dialogen Behandlingsmåte.

De nye ordrelinjene får de samme opplysningene som de opprinnelige, men datofeltene øker med det aktuelle antall måneder eller uker. Feltene som viser hvor langt behandlingen av ordrelinjene har kommet blir nullstilt.
Merk: Hvis du benytter denne funksjonen ved utleie av lagervarer, må du også krysse av for Ikke lagerhåndt. på nye linjer i Behandlingsmåte for produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn InvoMth Navnet på databasefeltet.
Nummer 6194  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.