Strukturhode linjenr.

Kan benyttes til å koble ordrelinjer og hovedvare i ekspandert struktur.

På en ordre har du mulighet til å knytte ekspanderte ordrelinjer som hører sammen og hovedvaren i en struktur. Når du har en slik knytting etter ekspandering kan du bruke disse i forbindelse med beregninger av antall og beregning av tid og dato.

Ved ekspandering av strukturen vil de ekspanderte ordrelinjene få knyttinger til strukturhodet på nivået over ved å arve ordrelinjenummeret som strukturhodet har på ordren.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn StHLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11968  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordrelinje StructureHeadOrderLine
  • Ordrenr
  • Strukturhode linjenr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.