Andel

Som alternativ til pris kan du oppgi en andel av Kontraktsbeløp. Alternativt kan prisen beregnes som en andel av Pål. kostn. totalt, hvis du markerer for Andel beregnes av totale påløpte kostnaderPris-siden i dialogen for Behandlingsmåte.

Prisen blir beregnet når du fyller ut andelen og på nytt når du skriver ut ordredokumenter.

Hvis du endrer Kontraktsbeløp eller Pål. kostn. totalt på ordren blir ordrelinjene hvor andel er lagt inn oppdatert med nye verdier. Linjer som er fakturert blir ikke oppdatert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn Shr Navnet på databasefeltet.
Nummer 3057  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.