Avregn.dato

Fakturadato for ordrelinjer som omfatter en avregning.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn LstSetDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3055  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.