Selger/innkjøper

Du oppgir normalt selger/innkjøper i ordrehodet, men kan overstyre verdien på ordrelinjene.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn SelBuy Navnet på databasefeltet.
Nummer 3372  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør SellerOrBuyer
  • Selger/innkjøper
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.