Avrundingsbeløp

Avrundingsbeløpet for produktet, i aktuell valuta.

Hvis du markerer feltet Foreslå pris etter rabatt og avrunding i dialogen under feltet Beh.måte 1, blir nettoprisen avrundet til nærmeste beløp delelig med dette avrundingsbeløpet. Dette krever at du ikke lagrer mellom å skrive inn produktnummeret og refererer til pris- og rabattmatrisen.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6403  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.