Tilbakelevert

Hvor mye som har blitt tilbakelevert fra utleie/utlån.

Tips: Hvis du ønsker å endre tilbakelevert antall, kan du bruke feltet Tilbake NÅ til å øke eller redusere antallet, eller du kan kjøre behandlingsvalget Tilbakelevert fra tabellene Ordre, Ordrelinje eller Reservasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRet Navnet på databasefeltet.
Nummer 4405  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.