Res.nr

Feltet Res.nr fra tabellen Aktivitet, for ordrer opprettet fra denne tabellen.

Du kan legge inn res.nr. manuelt, men verdien vil da ikke ha noen effekt på timesaldo for ressursen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Res.nr Heltall
SQL-navn ResNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4346  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ressurs Resource
  • Res.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.