Reserver NÅ

For reservasjon av deler av ordrelinjen.

Verdien i feltet Ikke reservert er grenseverdi for inntasting i feltet Reserver NÅ. Et negativt antall i feltet trekker tilbake reservasjonene.
Merk: Ved tilbaketrekking av en reservasjon så skjer dette i motsatt rekkefølge av hvordan det ble reservert, og er uavhengig av om den siste reservasjonen er reservert mot lager eller tilgang.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn RsvN Navnet på databasefeltet.
Nummer 6137  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.