Reservert mot lager

Hvor mye av det totale antallet som er reservert mot lager, og utgjør summen av verdiene i feltet Reservert mot lager på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

Hvis varer blir tilbakelevert fra utleie/utlån, kassert, erstattet eller fakturert/realisert blir reservasjonene opphevet.

Merk: Har du krysset av i feltet En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon, men ikke i feltet Reserver serienr. ved plukking under feltet Behandlingsmåte i tabellen Ordrelinje, blir det ikke plukket mer enn reserverbart, og dette feltet blir ikke oppdatert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRsv Navnet på databasefeltet.
Nummer 5001  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.