Reservert mot tilgang

Hvor mye av det totale antallet som er reservert mot tilgang, og utgjør summen av verdiene i feltet Reservert mot tilgang på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

Hvis varer blir tilbakelevert fra utleie/utlån, kassert, erstattet eller fakturert/realisert blir reservasjonene opphevet.
Merk: For å kunne reservere mot tilgang må du ha kryss i feltet Reserver mot varepartier i tilgang under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. For allokerte ordrer blir reservasjonen utført uansett om dette krysset er satt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRsvInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15963  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.