Reservert

Hvor mye som er reservert av det totale antallet på ordrelinjene. Beregnet ut fra verdiene i feltene Reservert mot lager og Reservert mot tilgang.

Hvis varer blir tilbakelevert fra utleie/utlån, kassert, erstattet eller fakturert/realisert blir reservasjonene opphevet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15962  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.