Referanse

Felt for valgfri tilleggsinformasjon.

Verdien i dette feltet kopieres til tabellen Produkttransaksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RefNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2985  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.