Realisert år/uke

Feltet Realisert år/uke bruker fakturadato, transaksjonsdato eller ferdigmeldt dato som grunnlag for å vise år/periode i henhold til statistikkperioder.

Fungerer på samme måte som feltene År/per. og Regnsk. år/per.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Realisert år/uke Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn YrWk Navnet på databasefeltet.
Nummer 6639  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.