Produktnr

Produktet for linjen.

Når du angir et produktnummer på ordrelinje, vil tilhørende beskrivelse bli foreslått i feltet Beskrivelse. Om du ønsker kan du endre beskrivelsen.

Merk: Det er ikke mulig å endre produktnummer på en ordrelinje som har reservasjonslinjer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2959  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt Product
 • Produktnr
 
Søkeprodukt SearchProduct
 • Produktnr
 
Produktkunde ProductCustomer
 • Produktnr
 • Kundenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti Shipment
 • Produktnr
 • Lagernr
 • Partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Leveringsalternativ DeliveryAlternative
 • Produktnr
 • Lev.alt.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti OtherShipment
 • Produktnr
 • Overf. til lager
 • Overf. partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lagersaldo FromStockBalance
 • Produktnr
 • Lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lagersaldo ToStockBalance
 • Produktnr
 • Overf. til lager
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Beholdningsendring FromStockChangeNotOnPurchase
 • Produktnr
 • Lagernr
 • Bekreftet lev.dato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Beholdningsendring FromStockChangeOnPurchase
 • Produktnr
 • Lagernr
 • Ankomst/avgangsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Beholdningsendring ToStockChange
 • Produktnr
 • Overf. til lager
 • Forventet returdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.