Produksjonstid

Tiden det tar å produsere produktet. Verdien benyttes ved beregning av leveringsdatoer.

Merk: Hvis du har krysset av for Ikke hent tid-felter på nytt under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du ikke overstyre feltet. Verdiene fra tabellen Lagersaldo blir benyttet.

For produksjonsordrelinjer, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn ProdTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11596  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.