Prod.best.

Hvor mye av det totale antallet som er skrevet ut og godkjent på produksjonsbestillinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NoProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 6828  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.