Pris etter rabatt

Enhetsprisen for produktet etter linjerabatt , i aktuell valuta.

Beregnet ut fra prisene og rabattene på linjen. Hvis du overstyrer feltet blir feltet Rabattbeløp 6 oppdatert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4476  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.